Viss 2017

Valitakse Eesti kaunimad vissid. Esimene väljanäitus toimus eesti punase tõugu lehmadele 14. juunil 1990 ja sama aasta augustis tol ajal veel mustakirju tõu nime kandnud veistele.

Lindi Jaanituli 2017

Lindi jaanituli toimub ikka oma tuntud headuses! Johansonide kontsert, lastele tuleb oma jooksumängude nurk, ja jalga aitab keerutada ehk plaate keerutab Elmu Sadulsepp!