Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas

MTÜ Estlander kutsub kooliõpilasi laste- ja noortekultuuri teema-aasta ja ka aprillist algava Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seoses tegema isamaale väärikas kingitus, korrastades kodukohas hooletusse jäänud pärandipaiku.

Algatus “Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas” suunab kooliõpilasi märkama ning väärtustama kohaliku kultuuriloo ja kultuurmaastiku seisukohalt tähendusrikkaid objekte. Pärandipaiga korrastamine on hea viis kultuuripärandiga tutvumiseks, selle tähtsuse mõistmiseks ning säilitamisele kaasaaitamiseks.

“Pärandivaderid saavad midagi silmnähtavat ära teha – päästa mälestusi kandvaid ja lugusid jutustavaid kohti lagunemisest või hävimisest. Iga õpilane saab tunda, et tema panus on oluline!” ütles “Pärandivaderite” projekti koordinaator Elle Lepik. “Samuti innustame õpilasi lisaks korrastustalgutele oma kingitust vabariigile ka teistega jagama – tutvustama paika ning selle ajalugu oma koolikaaslastele, vanematele ja kogukonnale.”

Algatuse eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt “Hoolda pärandipaika”, mis on edukalt tegutsenud 17 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku kõikidest üldhariduskoolidest. Tänaseks päevaks on Norras projektis osalenud üle 30 000 õpilase ning korrastatud 1361 pärandiobjekti. Eestis tehti 2015. aastal läbi viidud pilootprojektiga seoses 662 kooliõpilase abiga korda 26 kohaliku kogukonna jaoks olulist pärandipaika. Korrastustöid tehti muistsetel põldudel, hiiemetsas, mälestus- ja ohvrikivide juures, mõisaparkides, taluhoonetes ja karjamaadel, kirikuaias, kalmistutel ning militaarotstarbel rajatud kaevikutes ja varjendites.

Pärandivaderite projektiga saab käesoleval aastal liituda alates 15. märtsist 15. septembrini. Vajadusel saavad pärandivaderid taotleda toetust töökinnaste ja teiste vajalike vahendite ostmiseks, samuti ajalooeksperdi esinema kutsumiseks.

Registreeruda ja lähemat infot saab aadressil http://ouesope.ee/parandivaderid/.

Algatust toetavad Hasartmängumaksu nõukogu, SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Riigikantselei EV100 korraldustoimkond, koostööpartner on Muinsuskaitseamet.

Foto: Kõpu Põhikooli pärandivaderid korrastasid 2015. aastal koolipargis pinnasesse vajunud ja rohtu kasvanud endisaegse mõisniku koera haua, pildistanud Kadri Linder.

Lisainfo:

Elle Lepik
Projekti “Pärandivaderid” koordinaator
Tel +372 522 6456
E-post elle@ouesope.ee

Lisainfo www.kultuur.info leheküljel